Vecka 47-2013: Onödiga tankar II

Vivi: Det talas och skrivs mycket om positivt tänkande men du uppmanar mig inte att tänka positivt. Peter: Det är bättre att tänka positivt än negativt men riktar man bara in sig på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva tankarna ovanpå de gamla negativa. Då blir det som att försöka plantera […]

Vecka 46-2013: Onödiga tankar

Peter: Då du observerar dina tankar ställer du dig utanför dem, betraktar dem på avstånd. Du avidentifierar dig med dem. Vivi: Vad händer då med tankarna? Peter: Då försvagas de negativa och andra onödiga tankarna alltmer och till slut försvinner de helt. Vivi: Blir bara de viktiga, nödvändiga tankarna kvar då jag observerar tillräckligt mycket? […]

Vecka 45-2013: Att lyssna på olika sätt

Peter: Jag föreslår att du kompletterar din hypnosträning med att på egen hand lyssna på de cd-skivor jag spelar in åt dig. Vivi: Ska jag lyssna på något speciellt sätt? Peter: Det är naturligt att du i början försöker tränga in i och förstå innehållet, logiken i det jag säger. Du lyssnar på ett reflekterande […]

Vecka 44-2013: Kan hypnos upplevas negativt?

Vivi: Kan man bli försatt i hypnotiskt tillstånd mot sin vilja? Peter: I scenhypnos, även kallad estradhypnos, kan man låta sig övertalas att ställa upp som försökskanin även om man av olika skäl egentligen inte vill. Vivi: Att ställa sig på en scen och tillsammans med en scenhypnotisör prestera framför en publik om man själv […]

Vecka 43-2013: Kroppen – ett redskap

Vivi: Du uppmanar mig att observera allt som finns runtomkring mig med tillägget ”både inne i och utanför din kropp”. Men hur kan inne i min kropp samtidigt vara runtomkring mig? Peter: Din kropp är på samma gång ditt hem, din spegel och ett redskap med vars hjälp du kan förflytta dig och operera på […]

Vecka 42-2013: Att bygga upp jagstyrka

Vivi: Om mina problem inte skulle försvinna med hjälp av din självhjälpsmetod, vad kan det bero på? Peter: Det kan antingen bero på • att du inte följt mina instruktioner i tillräckligt hög grad för att du inte känt dig motiverad att göra det eller för att du inte i tillräcklig grad förstått vad jag […]

Vecka 41-2013 Observera och ”observera bort”

Vivi: Du har sagt att när jag i tillräckligt hög grad är observatör sorterar mitt undermedvetande, min inre del, bort de tankar, känslor, föreställningar och fysiska rörelser och reaktioner som den anser onödiga. Peter: Ja. Till det onödiga hör det som du upplever som direkt negativt. Och samtidigt som den ”observerar bort” det som är […]

Vecka 40-2013: Alla kan hypnotiseras

Vivi: Jag har läst att det finns människor som inte klarar att gå in i hypnos. Peter: Ja, man har tidigare haft uppfattningen att en del, ca tjugo procent, inte klarar det, men som tur är stämmer inte det. Du kanske kommer ihåg att jag nämnt att vi alla befinner oss i hypnotiska tillstånd varje […]

Vecka 39-2013: Om att sluta röka

Vivi: Vi har talat om att problem kan ligga olika djupt och du gav som exempel rökning. Kan man bara träna bort rökbehovet om det inte har några djupare rötter? Peter: Ja, om rökningen uteslutande är en dålig vana är det som regel inte svårt att träna bort den. Då leder det inte till mer […]

Vecka 38-2013: ”The Society of Two”

Vivi: Kan man komma lika djupt in i hypnotiska tillstånd när man använder sig av självhypnos som i heterohypnos när man låter en utomstående försätta sig i sådana tillstånd? Peter: I princip kan man det men det förutsätter att man inte bär på icke-färdigbearbetade upplevelser. Då behöver man en utomståendes hjälp för att komma tillrätta […]