Welcome to Psykologgruppen Norden We can help you who need to process unprocessed experiences


We work in 3 steps with:

• Talks
• Cognitive mental training and
• Hypnotherapy
Talks Cognitive Mental Training After talks and cognitive mental training it will be possible to process deeper unprocessed experiences, if that is needed Hypnotherapy

Vi på PSYKOLOGGRUPPEN NORDEN är specialiserade på KOGNITIV MENTAL TRÄNING och HYPNOTERAPI.

Under mer än 20 år har vi arbetat fram vår egen metodik inom dessa områden.

Vi arbetar inte med någon speciell målgrupp. Vår utgångspunkt är vår metodik.

Människor som vänder sig till oss gör det antingen för att de genom träning vill ha hjälp med att bli bättre på det de redan gör eller för att få hjälp med att bearbeta en viss typ av problematik för att på så vis kunna ’växa ifrån’ denna.

Oavsett går vi, efter ett eller flera inledande samtal, alltid vidare med ’jag-stärkande’ KOGNITIV MENTAL TRÄNING. Med hjälp av denna kan du sedan, vägledda av oss, bygga upp dig själv mentalt.

Om du inte upplever att du, i tillräckligt hög grad, når dina mål med hjälp av denna träningen, är det sannolikt att du bär på icke färdigbearbetade upplevelser, på ett icke medvetet plan, som du behöver bearbeta färdigt.

Därför behöver du komplettera den mentala träningen med HYPNOTERAPI. Du är nu, genom träningen, mentalt stark nog att gå vidare och bearbeta färdigt i hypnoterapi.

Vi (Jonas Sandberg, Göran Rosenberg och Nils Erik Tedgård) har mottagningar i Stockholm och Oslo.

Vi arrangerar även workshops på vårt retreatcenter, KAMALA HEIGHTS, på Phuket island.

Samtal

Vi på PSYKOLOGGRUPPEN NORDEN är som sagt specialiserade på KOGNITIV MENTAL TRÄNING och Hypnoterapi.

Kognitiv mental träning

När du och din psykolog upplever att ni inte kommer längre genom att samtala kan det vara verksamt att går vidare och kompletterar med KOGNITIV MENTAL TRÄNING.

Hypnoterapi

Om du upplever att kognitiv mental träning inte räcker för att du skall uppnå dina mål kan vi gå vidare och komplettera med HYPNOTERAPI.