Head of the Tanks

If you think of your thoughts as your tools or implements, you may find it’s time to start cleaning out your toolbox. When you get rid of your negative and other unnecessary thoughts, unnecessary feelings such as worry and anxiety and various types of physical symptoms such as eg unnecessary tension, ie everything that the […]

Barnet inom oss

Att våra barndomsupplevelser har en helt avgörande betydelse för vårt liv som vuxna har dokumenterats ur olika perspektiv och med olika terminologi. Även om det råder enighet om detta finns det olika uppfattningar om nyttan och nödvändigheten av att arbeta med barndomsupplevelser för att lösa psykologiskt betingade problem i vuxen ålder. När och varför kan […]

Vad är bearbetning?

Vi har fått frågan: Vad är skillnaden mellan kognitiv hypnos och kognitiv hypnoterapi? Svaret är: I terapi bearbetar man. Det kan vara motiverat att närmare reda ut begreppet bearbetning som används allmänt i terapisammanhang. I konkret bemärkelse handlar det om att omforma, förbättra upplevelsematerial på sätt som leder till utveckling. Att bearbeta kan användas synonymt […]

Vecka 47-2013: Onödiga tankar II

Vivi: Det talas och skrivs mycket om positivt tänkande men du uppmanar mig inte att tänka positivt. Peter: Det är bättre att tänka positivt än negativt men riktar man bara in sig på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva tankarna ovanpå de gamla negativa. Då blir det som att försöka plantera […]

Vecka 47-2013: Onödiga tankar II

Vivi: Det talas och skrivs mycket om positivt tänkande men du uppmanar mig inte att tänka positivt. Peter: Det är bättre att tänka positivt än negativt men riktar man bara in sig på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva tankarna ovanpå de gamla negativa. Då blir det som att försöka plantera […]

Vecka 47-2013: Onödiga tankar II

Vivi: Det talas och skrivs mycket om positivt tänkande men du uppmanar mig inte att tänka positivt. Peter: Det är bättre att tänka positivt än negativt men riktar man bara in sig på att tänka positivt är risken att man lägger de positiva tankarna ovanpå de gamla negativa. Då blir det som att försöka plantera […]

Vecka 46-2013: Onödiga tankar

Peter: Då du observerar dina tankar ställer du dig utanför dem, betraktar dem på avstånd. Du avidentifierar dig med dem. Vivi: Vad händer då med tankarna? Peter: Då försvagas de negativa och andra onödiga tankarna alltmer och till slut försvinner de helt. Vivi: Blir bara de viktiga, nödvändiga tankarna kvar då jag observerar tillräckligt mycket? […]

Vecka 45-2013: Att lyssna på olika sätt

Peter: Jag föreslår att du kompletterar din hypnosträning med att på egen hand lyssna på de cd-skivor jag spelar in åt dig. Vivi: Ska jag lyssna på något speciellt sätt? Peter: Det är naturligt att du i början försöker tränga in i och förstå innehållet, logiken i det jag säger. Du lyssnar på ett reflekterande […]

Vecka 44-2013: Kan hypnos upplevas negativt?

Vivi: Kan man bli försatt i hypnotiskt tillstånd mot sin vilja? Peter: I scenhypnos, även kallad estradhypnos, kan man låta sig övertalas att ställa upp som försökskanin även om man av olika skäl egentligen inte vill. Vivi: Att ställa sig på en scen och tillsammans med en scenhypnotisör prestera framför en publik om man själv […]

Vecka 43-2013: Kroppen – ett redskap

Vivi: Du uppmanar mig att observera allt som finns runtomkring mig med tillägget ”både inne i och utanför din kropp”. Men hur kan inne i min kropp samtidigt vara runtomkring mig? Peter: Din kropp är på samma gång ditt hem, din spegel och ett redskap med vars hjälp du kan förflytta dig och operera på […]