Vivi: När du talar om den inre delen påminns jag om Freud och ändå tycker jag det finns en fundamental skillnad mellan ditt synsätt och hans. För det första undviker du att tala om vårt omedvetna.

Peter: I min artikel ”Det medvetna undermedvetna” förklarar jag varför jag inte betraktar vår inre del som omedveten utan som en viktig del av vårt medvetande.

Vivi: Jag tror många är präglade av Freuds beskrivning av id, av dolda, t.o.m. destruktiva krafter i vårt inre.

Peter: I dag har många ökad kunskap och erfarenhet på området och en mer positiv syn. Den del av oss jag valt att kalla den inre delen betraktas alltså inte längre som något mystiskt eller destruktivt utan som en intelligent resursstark del av dig. Den inre delens djupskikt är en tänkande, reflekterande instans som på grund av den förmågan besitter en slags vishet.

Vivi: Det kanske ligger i tiden att betrakta den inre delen som tänkande och rationell. Det finns en bok som heter ”Omedveten intelligens” .

Peter: Redan Jung talade om de omedvetna förloppen som allt annat än ointelligenta. Men personligen föredrar jag att tala om den inre delens medvetna intelligens och undviker som du vet termer som omedveten och undermedveten.

Vivi: När vi lever i vår yttre del kan man lätt uppfatta den inre som mindre kompetent och intelligent.

Peter: Men den föreställningen kan förändras när du tänker på alla dina automatiska beteenden, när du studerar dina drömmar och framför allt det du upplever i hypnosen då din yttre del får kontakt med ditt djupskikt.

Vivi: Hade Freud en övertro på den yttre delen?

Peter: Ja, jag har en känsla av det. Han såg det omedvetna, som han kallade det, som en okultiverad vilde som behövde undervisas av det han kallade det medvetna. Därför skulle målet vara att medvetandegöra det omedvetna. Problemskapande beteende skulle lyftas upp på medveten nivå för att kunna bearbetas och förändras.

Vivi: Är inte det en riktig tanke?

Peter: Bara delvis. Min erfarenhet bekräftar Milton Ericksons tes att det finns många problem den inre delen kan lösa. När det gäller mer komplexa problem behöver den samarbeta med den yttre delen.

Vivi: Du har sagt att när min yttre del koncentrerar sig på att vara observatör får den min inre del att bli operatör.

Peter: Ja, den yttre delen samspelar med den inre i egenskap av observatör. Om din inre del låter dig möta tidigare förträngda upplevelser fungerar den yttre dessutom som ett psykologiskt stöd och ibland även som ”medreflekterare”.

Vivi: Vad förstår man i dag som man inte förstod tidigare?

Peter: Det verkar som om Freud och många av hans samtida inte upplevde att den inre delens djupskikt besitter en typ av intelligens och att den yttre och inre delen av oss tillsammans utgör en oslagbar helhet. Den yttre och inre delen är inte antagonister utan samarbetspartners.

Freud har gett ovärderliga bidrag till förståelsen av människans natur men han var ett barn av sin tid, precis som vi alla är. Och utvecklingen på det här området pekar naturligt nog ständigt framåt.


1 Ole Vedfelt: Omedveten intelligens: Vi vet mer än vi tror. Stockholm: Natur och Kultur 2001. Övers. från danska. Förf. är psykoanalytiker, gestalt- och kroppsterapeut.
2 1875-1961
3 Milton H. Erickson (1902-1980), psykiater och hypnoterapeut i Phoenix, Arizona. Erickson blev på sin tid internationellt känd för sina okonventionella och enastående effektiva terapeutiska metoder och är fortfarande en förebild för många praktiserande psykoterapeuter/hypnoterapeuter världen över.

386 svar

  1. После недоразумения с подругой решил принести извинения с помощью яркого букета. ”Цветов.ру” оказался моим надежным союзником – быстро, красиво, и главное, с душой. Цветы стали настоящим мостом к миру гармонии и понимания. Советую! Вот ссылка https://groznyj-sweet-smoke.ru/ntagil/ – доставка цветов 24

  2. Не могу не поделиться своим восторгом от https://h-100.ru/collection/sokovyzhimalki-dlya-granata – гранатовой соковыжималки от ”Все соки”. Это устройство стало настоящим спасением для меня в пути к здоровому питанию. Свежий сок каждое утро – это залог хорошего настроения на весь день!

  3. После перехода на здоровое питание, я осознал, насколько важен свежий, натуральный продукт. Благодарю ’Все соки’ за их качественный маслопресс. Теперь я делаю своё собственное масло дома, что гарантирует его чистоту и натуральность. https://h-100.ru/collection/maslopressy – Маслопресс – это было отличное вложение в моё здоровье!

  4. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! #AdventureAwaits Embark into this thrilling experience of imagination and let your mind soar! 🚀 Don’t just explore, immerse yourself in the excitement! 🌈 Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! ✨

  5. 🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the galaxy of excitement! 🌌 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Dive into this cosmic journey of knowledge and let your thoughts roam! 🚀 Don’t just explore, savor the thrill! #FuelForThought Your mind will be grateful for this exciting journey through the realms of awe! 🌍

  6. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the universe of endless possibilities! 🎢 The mind-blowing content here is a thrilling for the imagination, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of inspiring insights! #MindBlown Embark into this cosmic journey of imagination and let your thoughts roam! ✨ Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the realms of awe! 🌍

  7. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a treasure trove of inspiring insights! 🌟 Dive into this cosmic journey of discovery and let your thoughts roam! ✨ Don’t just explore, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! 🌍

  8. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of wonder! 🌌 The thrilling content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of inspiring insights! #InfinitePossibilities Dive into this cosmic journey of imagination and let your imagination fly! 🚀 Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this exciting journey through the realms of awe! 🚀

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *