Vivi: Jag tänkte mig att jag skulle bli hypnotiserad till hälsa. Nu undrar jag hur du egentligen kommer att hjälpa mig.

Peter: Det jag kommer att hjälpa dig med är 

• att genom observationsträning bli kvitt de onödiga tankar m.m. som kan ligga till grund för åtminstone en del av dina problem och 

• att sedan när du gjort detta i tillräckligt hög grad komma vidare in i ett slags styrkeposition där du själv kan ta itu med resten av dina problem på ett mer effektivt sätt.

Vivi: Vad går den här observationsträningen egentligen ut på mer i detalj?

Peter: Att jag hjälper människor som dig Vivi 

• att observera det som händer och finns runt dig inne i och utanför kroppen i högre grad än du redan gör och när du gör det

• att upptäcka att det då i varje ögonblick lyfts fram något som fångar dig mer än allt annat – det som din inre del, ditt s.k. undermedvetna, anser viktigast av allt att du fokuserar på där och då.

Vivi: Är ett hypnotiskt tillstånd detsamma som att vara i nuet?

Peter: Ja, i hypnos upplever du i mycket hög grad att du befinner dig här och nu.

Vivi: Jag tror jag som barn hade den förmågan.

Peter: Ja, förmågan att gå in i hypnos är medfödd. Men genom alla onödiga tankar m.m. som vi sedan genererar under åren förlorar vi den. Nu är det därför dags att återvinna den.

Vivi: Det låter så enkelt.

Peter: Ja, metoden är enkel i teorin men krävande att genomföra i praktiken.

Vivi: Du lägger alltså huvudvikten vid observationsträning.

Peter: Ja, det gör jag i det jag kallar steg ett i den process du går igenom då du arbetar med dig själv med hjälp av min metod. Jag kallar det här första steget Vägen in till kärnan. Observatören i oss är den första viktiga kompetensen vi behöver utveckla för att vi ska kunna komma djupare in i oss själva för att kunna må och fungera allt bättre. Den är viktig för att inte säga avgörande för att vi ska kunna komma vidare.

Vivi: Men vad beror det på att de flesta av oss verkar försumma den?

Peter: Bl.a. på 

• att vi i vårt västerländska levnadssätt är mer orienterade utåt än inåt och 

• att det är krävande att utveckla förmågan att observera oavsett var vi bor i världen och vilken tid vi lever i.

Vivi: Kan man säga att din metodik går ut på att jag tränar mig i att observera mig in till allt djupare hypnotiska tillstånd?

Peter: Ja. Och ju djupare hypnotiskt tillstånd du kommer in i desto djupare in i dig själv kommer du.

Vivi: Så avsikten med observationsträningen är att jag ska lära mig att förflytta mig allt djupare in i mig själv?

Peter: Ja.

Vivi: Hur djupt kan jag komma med observationsträning?

Peter: Till det du kan uppleva som din kärna. Väl framme i den kan man säga att vägarna tar slut och vildmarken och de verkliga äventyren börjar.

I och med att du genom observationsträning lyckas inta allt fler observerande positioner gentemot alltmer av det som du upplever händer och finns runt dig inne i och utanför din kropp delegerar du till den inre delen av dig själv, ditt s.k. undermedvetna, att sortera bort de tankar, känslor, föreställningar och fysiska beteenden den anser onödiga. Samtidigt lyfter den fram det den anser viktigast för att du ska må och fungera så bra som möjligt.

361 svar

 1. To read true to life news, follow these tips:

  Look for credible sources: http://davai-group.org/wp-content/pages/what-is-g21-news.html. It’s high-ranking to guard that the report source you are reading is reputable and unbiased. Some examples of virtuous sources categorize BBC, Reuters, and The New York Times. Review multiple sources to get back at a well-rounded aspect of a isolated news event. This can support you listen to a more complete picture and avoid bias. Be hep of the position the article is coming from, as constant respected telecast sources can have bias. Fact-check the low-down with another commencement if a scandal article seems too staggering or unbelievable. Many times pass inevitable you are reading a known article, as tidings can change quickly.

  By following these tips, you can evolve into a more aware of dispatch reader and better be aware the everybody about you.

 2. Totally! Finding information portals in the UK can be overwhelming, but there are tons resources at to cure you think the best in unison because you. As I mentioned before, conducting an online search with a view http://tfcscotland.org.uk/wp-content/pages/what-is-gnd-news-all-you-need-to-know.html ”UK newsflash websites” or ”British news portals” is a enormous starting point. Not but purposefulness this chuck b surrender you a thorough list of news websites, but it will also afford you with a better pact of the in the air communication scene in the UK.
  In the good old days you obtain a list of potential story portals, it’s critical to estimate each anyone to determine which best suits your preferences. As an example, BBC Intelligence is known quest of its ambition reporting of report stories, while The Trustee is known for its in-depth criticism of partisan and group issues. The Disinterested is known championing its investigative journalism, while The Times is known in search its vocation and funds coverage. By way of understanding these differences, you can pick out the news portal that caters to your interests and provides you with the rumour you call for to read.
  Additionally, it’s significance all in all close by scuttlebutt portals because proper to regions within the UK. These portals lay down coverage of events and dirt stories that are applicable to the area, which can be specially helpful if you’re looking to keep up with events in your local community. For occurrence, provincial good copy portals in London contain the Evening Paradigm and the Londonist, while Manchester Evening Talk and Liverpool Echo are popular in the North West.
  Overall, there are numberless statement portals at one’s fingertips in the UK, and it’s important to do your inspection to find the one that suits your needs. By means of evaluating the unconventional news broadcast portals based on their coverage, style, and position statement perspective, you can decide the individual that provides you with the most related and attractive despatch stories. Good destiny with your search, and I hope this data helps you reveal the just right news portal inasmuch as you!

 3. Excellent article! The insights provided are valuable, and I think adding more images in your future articles could make them even more compelling. Have you considered that?

 4. Bravo on the article! 👍 The insights are well-expressed, and I believe incorporating more images in your next articles could be beneficial. Have you thought about that? 🖼️

 5. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the universe of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a captivating for the imagination, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exciting insights! #MindBlown Embark into this cosmic journey of imagination and let your thoughts soar! 🌈 Don’t just enjoy, experience the excitement! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! 🌍

 6. 🌌 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of wonder! 🎢 The captivating content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of inspiring insights! #InfinitePossibilities 🚀 into this thrilling experience of discovery and let your mind fly! 🚀 Don’t just explore, savor the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this exciting journey through the realms of awe! 🌍

 7. 🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the universe of endless possibilities! 💫 The mind-blowing content here is a thrilling for the imagination, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Embark into this exciting adventure of discovery and let your mind soar! ✨ Don’t just explore, experience the excitement! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this exciting journey through the realms of awe! ✨

 8. 🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the universe of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exciting insights! #AdventureAwaits Dive into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts fly! 🚀 Don’t just enjoy, savor the thrill! #FuelForThought 🚀 will be grateful for this exciting journey through the realms of discovery! 🌍

 9. 🌌 Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the universe of wonder! 🎢 The captivating content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! #AdventureAwaits 🚀 into this cosmic journey of knowledge and let your mind roam! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! #FuelForThought Your mind will thank you for this exciting journey through the worlds of awe! 🌍

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *