– Då man talar om hypnos kan man syfta på två olika saker:

• hypnos som metod

• hypnos som tillstånd.

Med hjälp av metoden hypnos kan man komma in i hypnotiska tillstånd.

Om vi börjar med att betrakta hypnos som tillstånd kan vi tänka oss olika nivåer av medvetande. Beroende på vilken eller vilka nivåer vi befinner oss på kan vi komma in i olika tillstånd:

• våra vanliga vaken- eller medvetandetillstånd som bl.a. är präglade av det vi kan kalla konventionellt tänkande

• sömnen som i sig består av olika tillstånd som mindre djup sömn då vi drömmer[1] och djupare sömn då vi vilar och återhämtar oss

• de hypnotiska tillstånd som vi passerar genom då vi är på väg från vanlig vakenhet till sömn eller från sömn till vanlig vakenhet. Då är graden av fysisk och mental vakenhet och uppmärksamhet förhöjd inom vissa områden samtidigt som andra är mer av- eller bortkopplade än i vanliga vakna medvetandetillstånd. Men totalt sett är aktivitetsnivån lägre under hypnos jämfört med när vi är i ett vanligt vaket tillstånd.

 

Även om hypnotiska tillstånd ligger mellan vakenhet och sömn kan de inte reduceras till något som är en blandning av dessa. De är specifika, klart avskiljbara tillstånd[2], där vi är så koncentrerade på vissa saker att vi är närmast absorberade av dem samtidigt som vi helt kopplar bort andra.

Ibland används begreppet trans som är besläktat med transcendera som betyder att övergå från ett tillstånd till ett annat. Trans kan upplevas negativt om det uppfattas som att man tappar kontrollen och låter sig styras av yttre omständigheter med negativa förtecken. Men det kan även innebära att du befinner dig i ett lyckorus som du försätts i bl.a.

• med hjälp av självhypnos eller meditation

• med heterohypnos d.v.s. med hjälp av en hypnoskunnig coach eller terapeut eller

• då någon annan människa eller något som händer utanför dig påverkar dig positivt, t.ex. då du är förälskad eller då du lyssnar på musik som har en suggestiv påverkan på dig.

I vetenskapliga sammanhang talar man ofta om förändrade medvetandetillstånd för att markera

• att du är vid medvetande, d.v.s. du sover inte och är inte medvetslös men du är i ett annat medvetandetillstånd än de vanliga vakna

• att det rör sig om flera olika men besläktade tillstånd.

Olika metoder framkallar olika tillstånd. I västvärlden intresserar man sig i ökande grad för olika österländska yoga- och meditationstekniker. Sedan långt tillbaka i tiden har man inom många olika kulturer använt transframkallande ritualer som t.ex. s.k. transdans, schamanistiska resor och att gå på glödande kol. Det är uppenbart så att metoder som framkallar olika medvetandetillstånd är präglade av tidsandan och av att de skapats av personer med olika personliga och kulturella erfarenheter.[3]

Det faktum att det rör sig om olika om än besläktade tillstånd komplicerar för hypnosforskningen. Man har till att börja med svårt att komma överens om en enhetlig definition på hypnotiska tillstånd då

• induktionsmetoderna, d.v.s. metoderna för att framkalla dem, skiljer sig åt och beroende på vilken metod man använder kommer man alltså in i olika tillstånd

• människor reagerar olika på samma typ av hypnosinduktioner.

Med hjälp av vår metod lär du dig att ”observera dig in” i hypnotiska och meditativa tillstånd. Djupt ingrodda automatiserade vanor kan försvinna enbart genom att du lär dig att ”observera bort” negativa och andra onödiga tankar som ligger till grund för dem.

När vi observerat bort det vi upplevt som negativt kommer vi in i det vi kan kalla vidgat medvetande, d.v.s. tillstånd där du inser att du förutom en yttre del även och i ännu högre grad består av en inre del, det du vant dig vid att kalla ditt omedvetna eller undermedvetna. Dessutom kan du uppleva det som finns ännu djupare inom dig, det du kan likna vid din kärna eller källa. Tillstånden upplevs som så positiva att de med fördel även kan kallas optimala tillstånd. Du är vid medvetande men du upplever dig själv och världen runt dig på annorlunda bl.a. mer positiva sätt än i vanliga vakna tillstånd.

Ju djupare du lär dig att gå desto mer skiljer sig tillstånden åt. I djupa hypnotiska tillstånd kan du på ett mer effektivt sätt än under lättare hypnos och meditation använda det välbefinnande du uppnår för att påverka och förändra de beteenden du upplever att du behöver förändra.

Använder du dig av hypnosorienterade metoder kan du göra det på olika sätt:

• Med hjälp av bl.a. självhypnostekniker och meditation kan du på egen hand försätta dig i hypnotiska tillstånd och ta dig ut ur dem som du inte kan göra ur sömnen. Anledningen till detta är det som nämndes, att vissa delar av dig är vakna och uppmärksamma, t.o.m. mer än i vanliga vakna medvetandetillstånd.

• Med hjälp av en hypnoskunnig coach och hypnoterapeut kan du låta dig förflyttas in i djupare hypnotiska tillstånd. När du får hjälp utifrån talar vi om heterohypnos.

Många har den uppfattningen att man för att komma i hypnos behöver koncentrera sig på något speciellt, t.ex. att fullständigt slappna av eller att andas på ett särskilt sätt. Men djup fysisk avslappning är inte en förutsättning för att kunna gå in i hypnotiska tillstånd. Du låter din inre del välja vad som gagnar dig bäst, avslappning eller spänning. Då styr den din kropp och låter delar eller hela kroppen slappna av fullständigt om den vill det, bli tung om den vill det, eller lätt, eller spänd, eller vad den nu helst av allt vill just nu oavsett varför.

Då vi är på väg in i eller har kommit in i hypnotiska tillstånd kan vi uppleva att vår kropp föredrar att bli spänd eller mer spänd än den redan är. Det mesta av den spänning som ligger över normal spänningsnivå är det som regel bra att du kan lösa upp och göra dig av med. När du gör det mår och fungerar du bättre. Men under vissa omständigheter kan det faktiskt vara positivt att spänningen ökar.

Spänning är i grunden något positivt eftersom den i själva verket är detsamma som muskulär aktivitet, som man även kallar muskeltonus, och denna är en förutsättning t.ex. för fysiska rörelser. Ingen spänning – inga rörelser. Spänning kan uppstå eller öka om man under hypnos kommer in i bearbetning av icke-färdigbearbetade upplevelser för att förr eller senare övergå i kroppsrörelser och -reaktioner i samband med att man lär sig reagera på nya mer konstruktiva sätt på händelser man tidigare förträngt.

I allmänhet föredrar kroppen att andas från magen. Du fyller då lungorna nerifrån och uppåt ungefär som du fyller en flaska. Men i princip är det bäst att du låter kroppen bestämma hur den vill andas. När vi upplever att vi låter vår kropp bestämma, vilket vi gör i hypnos, kan den välja att andas på ett oändligt antal olika sätt både då vi är på väg in i hypnotiska tillstånd och då vi kommit in i dem.

I början brukar de flesta föredra att sluta ögonen, men du kan komma lika djupt och vara i hypnos i lika hög grad med ögonen öppna som slutna. I början väljer de flesta att sluta ögonen eftersom det då är lättare att koncentrera sig, men tränar man under en längre tid föredrar man ofta att ha ögonen öppna. Då är det mer krävande att hålla sig kvar i hypnos, men genom att anta och klara utmaningar känner vi att vi utvecklas.

Det viktiga är att du skapar en upplevelse av att du låter dina ögon göra precis som de själva vill. Detta gäller inte bara om ögonen vill vara öppna eller slutna utan också annat som t.ex. om de vill fixera en punkt framför sig eller föredrar att flytta blicken, låta den vandra mellan olika punkter. Koncentration är något som kanske mer än något annat karaktäriserar hypnos, men du är inte nödvändigtvis som mest koncentrerad när du fixerar en punkt framför dig. Ibland är ögonen mer intresserade av att förflytta blicken mellan olika punkter. Då kan du bli mer koncentrerad av att låta dem göra det i stället för att försöka tvinga dem att göra något de inte vill.

Hypnos handlar alltså om ett speciellt förhållningssätt till det du upplever finns och sker runt dig inne i och utanför kroppen som gör att du kan må och fungera bättre. Och detta förhållningssätt inbegriper även de tankar, känslor och föreställningar som kommer i din väg. Du låter dem dyka upp spontant, observerar dem utan att engagera dig eller ingripa.

Vår hypnosmetod, som i ett initialskede går ut på att du koncentrerar dig på att observera, leder till aktiva tillstånd och inte in i en passiv dvala som en del tycks tro. Man kan se koncentration och avslappning som krona och klave på samma mynt, två sidor av samma sak. Ju mer du koncentrerar dig och kopplar på något, t.ex. observatören i dig själv, desto mer kopplar du av eller bort dess motsats d.v.s. operatören i dig, göra-människan, och annat som din inre del där och då anser onödigt.

Jonas Sandberg

[1] S.k. REM-sömn (REM=Rapid Eye Movements, snabba ögonrörelser).

[2] Undersöks i Sverige av bl.a. Sakari Kallio, Högskolan i Skövde.

[3] Detta påpekar Roger Walsh i Mapping and Comparing States i Roger Walsh & Frances Vaughan (eds.): Paths beyond ego: The transpersonal vision. New York: Jeremy P. Tarcher 1993 (s. 38).

 

9 213 svar

 1. brillx официальный сайт
  брилкс казино
  Наше казино стремится предложить лучший игровой опыт для всех игроков, и поэтому мы предлагаем возможность играть как бесплатно, так и на деньги. Если вы новичок и хотите потренироваться перед серьезной игрой, то вас приятно удивят бесплатные режимы игр. Они помогут вам разработать стратегии и привыкнуть к особенностям каждого игрового автомата.Добро пожаловать в захватывающий мир азарта и возможностей на официальном сайте казино Brillx в 2023 году! Если вы ищете источник невероятной развлекательности, где можно играть онлайн бесплатно или за деньги в захватывающие игровые аппараты, то ваш поиск завершается здесь.

 2. To avoid business, government, and job impersonators, know that For example, 21 million bitcoins will eventually be available on the Bitcoin blockchain, which are divided over a very large number of bitcoin wallets. To gain access to the content of a Bitcoin wallet and thus to be able to perform a transaction from this wallet address, a so-called private key is required: a unique key that only the owner of the bitcoins should have access to. Well, bitcoin or any other cryptocurrency is a digital currency. That means it doesn’t physically exist in reality, it’s stored as bits (geddit…hahah) on servers. All bitcoin wallets have private keys from which the owner can access his her holdings for sending and or receiving the BTC. The project has 2 million users from its beta period, and with Monday’s launch, Worldcoin is scaling up ”orbing” operations to 35 cities in 20 countries. As an enticement, those who sign up in certain countries will receive Worldcoin’s cryptocurrency token WLD.
  https://files.fm/exabgehe1971/info
  Google News is available in over 125 countries and 40 languages. Each month, people click through from Google Search and Google News results to publishers’ websites more than 24 billion times. Google’s algorithms use machine learning to analyze hundreds of different factors to identify and organize the stories being covered around the world. Trend Micro also suggests users to try and enter the wrong cryptocurrency wallet address on these apps. Its research found that such apps do not have a check for the wallet address as they don’t really link to them. They thus tend to accept an invalid wallet address, too, depicting their fraudulent nature. Should SpaceX’s Starman launch be permitted under international law?  On the one hand, SpaceX seems to be a responsible actor which has done everything correctly.  First, they followed applicable national laws and licensing regulations as required under U.S. law.  They are conducting their use of space with due regard for others; not causing any harmful contamination; and do not seem to be violating any international laws.

 3. На работе произошла непредвиденная ситуация, и мне срочно понадобились деньги для закупки оборудования. Банки отказывали или предлагали не выгодные условия. В этот момент я узнал про сайт быстрый займ на карту срочно. Здесь я получил необходимую сумму в кратчайшие сроки и смог решить все проблемы на работе. Сейчас всё стабильно, и я даже получил премию за решение сложной ситуации.

 4. I tuoi dati personali potrebbero essere condivisi con i nostri fornitori di servizi tecnici, per l’invio di Newsletter e comunicazioni di marketing diretto. Il brand LeoVegas è diventato celebre per la sua piattaforma mobile, tra le migliori al mondo. Di più, è un sito ufficiale approvato dall’ADM in Italia quindi siamo sicuri di giocare su un sito legale. In ogni caso potete scommettere su sport prima dell’evento oppure direttamente su una partita in corso. Deposito minimo10€Prelievo minimo20€Verifica dell’IDSi deve mandare un carta d’identità per poter giocare su LeoVegas. LeoVegas Casino è un portale online molto affermato in grado di offrire ai giocatori una vasta gamma di giochi ed esperienze: è stato lanciato nel 2012 e durante la sua carriera è riuscito a raccogliere molti premi importanti, tra cui quelli di Mobile Operator e Online Gaming Operator of the Year. Leovegas è noto per la sua generosa offerta di slot machine e di giochi in modalità live, tutti provenienti dai migliori sviluppatori di software mondiali.
  https://www.checkli.com/cosreoclearbuck1972
  La principale differenza tra i due tipi di bonus è che il bonus di benvenuto richiede un deposito da parte del giocatore per essere attivato, mentre il bonus senza deposito non richiede alcun deposito. Ha 5 rulli e 10 linee di puntata. E’ una slot online che si può giocare senza deposito o a soldi veri. Il bottone spin permette di attivare il primo giro dei rulli. Al termine del primo spin vengono suggeriti dei rulli da mantenere e dei rulli da scartare secondo la miglior combinazione possibile. E’ necessario un ulteriore spin per arrivare al risultato finale dei rulli sul quale verrà verificata l’eventuale presenza di uno o più premi. Europa Casino presenta una generosa offerta di R375 Bonus gratuito senza deposito esclusivamente per i nuovi giocatori che si registrano sulla loro piattaforma. Rappresenta un’eccellente opportunità per esplorare le funzionalità e il gameplay del sito prima di impegnarsi in un deposito. Per avvalerti del bonus gratuito senza deposito R375, completa semplicemente il processo di registrazione.

 5. Стильный ремонт в Москве? Только с «СК Сити Строй”

  Ищете мастеров, которые смогут взять на себя весь процесс ремонта вашей квартиры? ООО «СК СИТИ СТРОЙ» предлагает услугу ремонт квартир под ключ, где каждый этап работ выполняется под строгим контролем наших специалистов. Наш подход гарантирует, что весь процесс будет прозрачным и без стрессовым для вас.

  На remont-siti.ru вы найдете полное портфолио наших работ и сможете убедиться в высоком качестве исполнения. Мы ценим время наших клиентов и предлагаем оптимальные сроки реализации проектов. Наш офис ждет вас по адресу: 127055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, к. 27, оф. 6. Доверьте ремонт профессионалам, и ваша квартира засияет новыми красками!

 6. Its like you read my mind! You seem to know so much about
  this, like you wrote the book in it or something. I think
  that you can do with some pics to drive the message home
  a bit, but instead of that, this is great blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

 7. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this
  web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal site
  and want to learn where you got this from or exactly what
  the theme is named. Many thanks!

 8. Greetings, I do believe your website could be having web browser compatibility problems.

  When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping
  issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic site!

 9. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s
  equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I came across this in my hunt for something regarding this.

 10. Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit
  more. Bless you!

 11. Thanks , I’ve recently been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I have discovered till
  now. However, what about the bottom line? Are you certain about the source?

 12. I’ve been surfing on-line more than three hours today, but I by no
  means discovered any fascinating article like
  yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers
  made excellent content as you probably did, the web shall be much more helpful than ever before.

 13. покерок сайт
  https://alanyatoday.ru/users/3573
  На PokerOK вы найдете бесчисленное количество уникальных возможностей. Команда профессионалов работает над тем, чтобы каждый игрок ощущал заботу и внимание. Будьте уверены, что ваша безопасность и конфиденциальность – наш приоритет. Откройте для себя мир разнообразных турниров и регулярных игр, где даже невероятные шансы могут привести к захватывающему успеху.Шагните в мир страсти и мастерства с нами. Чем отличается PokerOK? Это не только официальный сайт, это своего рода атмосферная лавка, где вы сможете сыграть в покер с острыми противниками, разделяя волнение и эмоции, словно сидя за столом в роскошном казино. Ощутите неповторимую магию игры, словно легендарный алхимик, воплощающий мастерство в каждом своем движении.

 14. Hi there! I know this is kinda off topic but I’d figured
  I’d ask. Would you be interested in exchanging
  links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same topics as yours and I
  think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the
  way!

 15. gama casino играть бесплатно
  https://hrv-club.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=si&img=4569
  Проходите вход на официальный сайт Gama Casino и погрузитесь в мир волнения и страсти. Здесь каждый Гама Казино гость становится частью большой игры, где ставки — это не только монеты, но и судьбы. Играйте бесплатно и без ограничений, ведь Gama Casino создано для настоящих ценителей азарта.Почувствуйте волнение, ощутите эмоции, проникнув в самое ядро азартной страсти, доступное вам на официальном сайте Gama Casino. Мы приглашаем вас в наш мир, где каждая партия — это событие, а каждый спин — это шанс изменить свою судьбу. Станьте частью Гама Казино и откройте для себя новые горизонты азартных развлечений!

 16. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to
  no backup. Do you have any methods to stop hackers?

 17. Vavada casino вход
  https://pron.realty/profile/12267-kesvut/
  Казино Вавада – это не просто игровая площадка, это целый игровой космос, где каждый спин барабанов слотов-онлайн превращает ваше время в захватывающее событие. Полная версия игровых автоматов бесплатно раскроет перед Вами мир невероятных возможностей. Неважно, новичок Вы или опытный игрок, Вавада Казино дарит радость от игры и шанс победить!Vavada Casino — это не только игры, но и атмосфера настоящего казино, перенесенная в онлайн пространство. Вас ждут уникальные слоты-онлайн с захватывающей графикой и реалистичными звуками, словно вы находитесь в центре азартного мира.

 18. cat casino промокод для новых игроков
  http://forwoman.lifeforums.ru/viewtopic.php?id=3206
  Особенностью Cat Casino является возможность скачать в 2023 году уникальное приложение, погрузиться в виртуальное казино в любое удобное для вас время. С Cat Casino, ваше устройство станет горячей точкой азартного влечения. Забудьте о скучных моментах ожидания — с Cat Casino, мир игры всегда в вашем кармане, готовый подарить азарт и адреналин, когда бы вы ни пожелали.Скачать игровые автоматы с официального сайта Cat Casino – это твой билет в мир невероятных приключений и шанс на солидные выигрыши. Насладись увлекательным процессом игры, почувствуй дыхание удачи на своем лице. Мы знаем, как сделать игровой процесс неповторимым, как подарить тебе незабываемые моменты азарта.

 19. I know this web page gives quality based posts and other information,
  is there any other web page which gives such things in quality?

 20. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else
  experiencing issues with your site. It appears as though some of the text in your posts are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them too?
  This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 21. I don’t even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to
  a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 22. Your style is very unique in comparison to other folks
  I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 23. Whats up this is kind of of off topic but I
  was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from
  someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 24. I don’t know if it’s just me or if everyone else encountering problems with your blog.
  It appears like some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thank you

 25. Its like you learn my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I feel that you could do with some % to pressure the message house a little bit, but instead of
  that, that is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 26. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established
  blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very
  techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any points or suggestions? Thanks

 27. Wonderful items from you, man. I’ve keep in mind your stuff previous to
  and you are just too fantastic. I really like what you
  have got here, certainly like what you’re stating and the
  way by which you say it. You are making it enjoyable and you still care for to keep it
  sensible. I cant wait to read much more from you. This is really a great
  site.

 28. Hey! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I think we
  could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot
  me an e-mail. I look forward to hearing from you!

  Superb blog by the way!

 29. Découvrez Sadisflix.bid, votre plateforme ultime
  pour regarder des films en streaming VF/VOSTFR gratuitement en HD.
  Profitez d’une collection impressionnante de films et séries de l’année 2023.
  Plongez dans l’univers captivant du cinéma depuis chez vous.

 30. Hello everybody, here every person is sharing such know-how,
  thus it’s fastidious to read this website, and I used to pay a quick visit this web site daily.

 31. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very
  techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting
  up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions?
  With thanks

 32. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog
  loads a lot faster then most. Can you recommend a good web
  hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 33. Hi there! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established website like yours take a large
  amount of work? I’m completely new to blogging however I do write in my diary on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand
  new aspiring bloggers. Thankyou!

 34. Bakırköy Escort Kadınlar
  Bakırköyün en güzel en ateşli kadınları

  Wow, awesome blog format! How long have you been running a
  blog for? you make running a blog glance easy.
  The whole look of your website is magnificent, let
  alone the content material!

 35. Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 36. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It will always be useful to read through articles from other writers and practice a little something from other
  websites.

 37. What i don’t realize is in truth how you are no longer actually a lot more neatly-appreciated than you might be now.
  You’re so intelligent. You already know thus considerably in terms
  of this subject, made me in my view consider it from so many various angles.
  Its like women and men are not interested unless it is one thing to
  do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. Always care for it up!

 38. İstanbul ilinde hizmet veren, çoğunlukla genç ve orta
  yaşlı bayanların para karşılığı yaptığı meslektir.

  İstanbul Escort olarak anal, oral, masaj, ucuz vb gibi hizmet için resmi ve güvenilir web site olan istanbulescort.org siz ziyaretçilere fotoğraflı ve açıklamalı olarak bayan portföyü sunar.

 39. When I initially commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

 40. With havin so much content and articles do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot
  of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any techniques to help stop content from being
  stolen? I’d really appreciate it.

 41. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very helpful information specially the last part 🙂 I care
  for such information a lot. I was looking for this particular information for a
  long time. Thank you and best of luck.

 42. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 43. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Many thanks

 44. Hi! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 45. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time
  a comment is added I recieve 4 emails with
  the same comment. Is there an easy method you can remove me from that
  service? Kudos!
  If you’re near Winnipeg and Wants Cannabis or Marijuana or Weed Visit this site – https://puff-wow.com/

 46. Greetings from California! I’m bored to tears at work so
  I decided to check out your site on my iphone during lunch
  break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

 47. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well
  written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 48. Hey there would you mind letting me know which hosting
  company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Cheers, I appreciate it!

 49. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you are talking about!
  Bookmarked. Please also talk over with my website =). We may have a link alternate contract among us

 50. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉
  Cheers!

 51. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but definitely you are going
  to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 52. Hiya! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this
  problem. If you have any recommendations, please
  share. With thanks!

 53. I’m really impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great
  blog like this one nowadays.

 54. When I initially commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox and now each time
  a comment is added I get four e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 55. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 56. Thank you for the auspicious writeup. It in truth used to be a leisure account it.
  Glance complicated to far introduced agreeable from you!
  By the way, how can we keep in touch?

 57. I’m gone to convey my little brother, that he should also visit
  this web site on regular basis to obtain updated from hottest reports.

 58. Thanks for your personal marvelous posting!

  I truly enjoyed reading it, you are a great author.I
  will always bookmark your blog and will eventually come back later in life.

  I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a
  nice evening!

 59. After looking at a handful of the articles
  on your web site, I honestly like your way of writing a blog.
  I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my website too and tell me how you feel.

 60. Greetings! I know this is kind of off topic but I
  was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 61. Hey would you mind letting me know which web host you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

  Thanks, I appreciate it!

 62. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it
  much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Fantastic work!

 63. We stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look
  forward to checking out your web page yet again.

 64. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will always bookmark your blog and will often come
  back down the road. I want to encourage continue your great writing, have a
  nice holiday weekend!

 65. I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This article has truly peaked my interest.
  I am going to book mark your site and keep checking for new information about once per week.

  I opted in for your Feed too.

 66. hello there and thank you for your information –
  I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise some technical points using this web site,
  as I experienced to reload the website lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading
  instances times will often affect your placement in google and can damage
  your high-quality score if ads and marketing with
  Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more
  of your respective fascinating content. Ensure
  that you update this again soon.

 67. You are so interesting! I don’t suppose I have read
  through a single thing like this before. So nice to find somebody with unique
  thoughts on this subject matter. Really..
  thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the internet, someone with some originality!

 68. Hey there! I know this is kind of off topic
  but I was wondering if you knew where I could locate
  a captcha plugin for my comment form? I’m using the same
  blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 69. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really realize what you are talking about!
  Bookmarked. Please additionally discuss with my site =).
  We could have a link trade agreement among us

 70. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 71. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam feedback? If
  so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much
  appreciated.

 72. certainly like your website however you need to take a look
  at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues
  and I find it very bothersome to tell the reality however I’ll definitely
  come again again.

 73. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be
  a great author. I will remember to bookmark your blog and will come back later on. I want to encourage yourself to continue your great posts,
  have a nice day!

 74. The design of the 777 Classic slot takes you a couple of decades back, to the times of good ol’ land-based machines. Everything here is stripped down to basics – dominating the view here is a classic 3×3 reel setup with 5 fixed ways to play, and behind it, we see a plain blue and white wallpaper. This kind of environment will hardly impress anyone nowadays except for fans of the genre, who will certainly appreciate Retro Gaming’s effort. Online slots are entirely reliant on chance, but that doesn’t mean there aren’t things you can do to put yourself in a better position to win. The strategy for playing slots tournaments can also vary depending on the specific rules. Experienced players follow a distinct strategy, like only playing games with the highest payout percentages, practicing their bonus rounds, and knowing their paylines inside and out. Follow these steps to give yourself the best possible chance to win jackpots on slot machines online.
  http://giltour.co.kr/main/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18957
  slot deposit pulsa 10rb tanpa potongan Panglima77 situs slot di indonesia telah terpopuler selaku situs judi slot gacor maxwin terbaik dan terpercaya yang terdapat menawarkan permainan slot gacor maxwin mudah menang jackpot dengan memakai RTP slot yang sehingga 97%. situs judi online yang terpercaya no 1 di segala indonesia sediakan permainan judi online terbaik saat ini ialah judi bola, live casino, tembak ikan, poker gacor dan yang dapat dimainkan dengan memakai 1 akun saja dengan nominal deposit 10rb yang dapat ditransaksikan lewat transfer bank ataupun dari cash ovo, dana, linkaja dan, gopay. Login Alternatif : tinyurl salmon78gacor Salmon78 merupakan Situs Judi Slot Anti Rungkad terbaik dan terpercaya secara Gacor bisa memberikan kemenangan yang telah terbukti secara nyata…

 75. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Many thanks

 76. hi!,I love your writing very a lot! percentage we be in contact extra
  approximately your article on AOL? I need an expert on this house to resolve my problem.

  May be that’s you! Taking a look forward to see you.

  my blog post :: Lynn

 77. Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone. I’m
  trying to find a template or plugin that might be able
  to correct this issue. If you have any suggestions, please share.

  Thanks!

 78. When I originally commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get
  four emails with the same comment. Is there any way you
  can remove people from that service? Thanks!

 79. Thank you for any other informative website. The place else could I am getting that type of
  information written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am just
  now working on, and I have been at the glance out for such
  information.

 80. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over
  that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case
  you shield this increase.

 81. Hey! This is kind of off topic but I need
  some help from an established blog. Is it very
  hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about creating
  my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Many thanks

 82. you’re in reality a just right webmaster. The site loading velocity is amazing.
  It kind of feels that you are doing any unique trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic job in this topic!

 83. brillx скачать
  brillx casino
  Наше казино стремится предложить лучший игровой опыт для всех игроков, и поэтому мы предлагаем возможность играть как бесплатно, так и на деньги. Если вы новичок и хотите потренироваться перед серьезной игрой, то вас приятно удивят бесплатные режимы игр. Они помогут вам разработать стратегии и привыкнуть к особенностям каждого игрового автомата.Бриллкс казино в 2023 году предоставляет невероятные возможности для всех азартных любителей. Вы можете играть онлайн бесплатно или испытать удачу на деньги — выбор за вами. От популярных слотов до классических карточных игр, здесь есть все, чтобы удовлетворить даже самого искушенного игрока.

 84. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You’re wonderful! Thanks!

 85. Great post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
  Very helpful info specifically the final phase :
  ) I maintain such info much. I used to be seeking this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 86. I am curious to find out what blog platform you’re working with?

  I’m experiencing some small security issues with my latest blog
  and I’d like to find something more risk-free.

  Do you have any suggestions?

 87. Hi there, I found your site by the use of Google even as looking for
  a comparable topic, your site got here up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply became aware of your blog thru Google,
  and located that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate should you continue this in future.
  Many other people might be benefited from your writing. Cheers!

 88. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know
  a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but
  I think its a linking issue. I’ve tried it
  in two different internet browsers and both show the same results.

 89. Just want to say your article is as astounding. The clarity in your submit
  is just spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine along with your permission let me to seize your RSS feed to stay updated
  with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding
  work.

 90. My partner and I stumbled over here from a different web page and thought
  I may as well check things out. I like what I see so now i am
  following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

 91. Hi I am so glad I found your blog page, I really found you by
  mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 92. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 93. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have
  you share some stories/information. I know my audience would value your
  work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an email.
  https://git.sicom.gov.co/Goodwoodmarket

 94. Здравствуйте, ценные предприниматели, представляем вам вашему вниманию прогрессивный продукт от AdvertPro – SERM (Search Engine Reputation Management), систему управления репутацией в сети Интернет! В современном мире, репутация в интернете играет ключевую роль в успехе любой компании. Не позволяйте, чтобы неконтролируемые отзывы и непонимания нанесли ущерб доверию к вашему бренду.

  SERM от AdvertPro – это не просто инструмент в вашем арсенале для развития положительного имиджа вашего бизнеса в интернете. С помощью нашей системы, вы обретете полный контроль над тем, что писают о вашем бизнесе люди. SERM отслеживает онлайн-упоминания и работает на усиление позитивных отзывов, одновременно минимизируя влияние негативной информации. Мы используем передовые алгоритмы поиска, чтобы вы находились на шаг впереди.

  Представьте себе, что каждый поиск о вашей компании направляет к положительным результатам: лестные отзывы, убедительные истории успеха и блестящие рекомендации. С SERM от AdvertPro это реальность, доступная каждому предприятию. Более того, наш инструмент дает возможность получить ценной обратной связью для усовершенствования вашего сервиса.

  Не упустите возможность укрепить свою бизнес-репутацию. Пишите нам сегодня для запроса профессиональной консультации и внедрения SERM. Дайте возможность миллионам потенциальных клиентов знакомиться только с лучшим о вашем бизнесе каждый раз, когда они заглядывают в интернет за информацией. Начните новую страницу в управлении репутацией в интернете – отдайте предпочтение AdvertPro!

  Сайт: https://serm-moscow.ru/ – формирование репутации фирмы.

 95. When I initially commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox
  and now each time a comment is added I get three emails with
  the same comment. Is there any way you can remove people
  from that service? Bless you!

 96. This is very attention-grabbing, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and sit up for in the hunt for extra of your wonderful post.
  Additionally, I have shared your web site in my social networks

 97. Hello there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.

  Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 98. Bravo on the article! The content is insightful, and I’m curious if you plan to add more images in your upcoming pieces. It could enhance the overall reader experience.

 99. Thoroughly enjoyed your article! 😊 The insights are valuable, and adding more visuals in your future pieces could enhance the overall reader experience. 📷

 100. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be exciting to read content from other authors
  and use something from their websites.

 101. I really like what you guys tend to be up too. Such clever
  work and exposure! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 102. This article is amazing! The way it explains things is absolutely captivating and exceptionally easy to follow. It’s obvious that a lot of effort and investigation went into this, which is truly noteworthy. The author has managed to make the topic not only fascinating but also pleasurable to read. I’m enthusiastically anticipating exploring more information like this in the upcoming. Thanks for sharing, you’re doing an amazing task!

 103. 🌌 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari kegembiraan! 🎢 Konten yang mengagumkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kagum setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #KemungkinanTanpaBatas 🚀 ke dalam petualangan mendebarkan ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda melayang! 🚀 Jangan hanya menikmati, rasakan sensasi ini! #BahanBakarPikiran Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang penuh penemuan! ✨