Om du betraktar dina tankar som dina verktyg eller redskap kanske du upplever att det är dags att börja städa i verktygslådan. När du gör dig kvitt dina negativa och andra onödiga tankar försvinner också onödiga känslor som oro och ångest och olika typer av kroppsliga symptom som t.ex. onödig spänning, d.v.s. allt som de negativa och andra onödiga tankarna väcker.

Den enda aktiva insats du som regel behöver göra för att bli kvitt de onödiga tankarna är att observera dem som dyker upp. Du betraktar dem utan att analysera, kategorisera eller bedöma dem. Det är naturligtvis inte något fel i sig att analysera. Problemet är bara att de flesta av oss gör det för mycket och vi gör det i sammanhang där det inte leder oss vidare.

När du förhåller dig på detta sätt till dina tankar överlåter du på din inre del, ditt s.k. undermedvetna, att ta ställning till vilka tankar som är onödiga och vilka du behöver behålla, ja kanske t.o.m. lyfta fram, för att må och fungera bra.

Nu kanske du tänker: Blir jag inte bara belastad med ytterligare en tanke om jag jämt och ständigt behöver påminna mig själv om att vara observatör? Det är helt naturligt att du i början kan uppleva det så. Men som vi påpekat i en tidigare artikel om observationsträning blir även observerandet småningom en vana, d.v.s. den inre delen, ditt undermedvetna, tar efterhand över jobbet och ser till att du med automatik är observatör. Dessutom minskar antalet tankar efterhand som allt fler av de onödiga rensats bort.

För att komma in i lättare hypnotiska tillstånd räcker det som regel med att du observerar att du tänker när du tänker, d.v.s. observerar de tankar som spontant dyker upp oavsett vad slags tankar det handlar om. Du intar en mer avspänd hållning gentemot alla dina tankar, d.v.s. även de negativa. Tar du inte ställning vare sig för eller emot utan förhåller dig helt neutral till dem låter du dem inte krypa under skinnet på dig. Tar du ställning till det de påstår blir de bekräftade och av det blir de stärkta.

I stället för att du tar ställning låter du din inre del göra det för din räkning. Du kommer att märka att detta förhållningssätt leder till att du ”svälter ut” dina negativa och andra onödiga tankar som tidigare levt på att du låtit dig skrämmas av dem. När du nu inte längre låter dem ”komma in i dig” utan betraktar dem på avstånd försvagas de din inre del anser vara onödiga. Till slut försvinner de helt. Ju fler tankar du lyckas förhålla dig till på detta avspända distanserade sätt desto fortare försvinner de.

Egentligen är de onödiga tankarna inte bara onödiga då de hindrar dig från att tänka positiva tankar eller från att uppleva den positiva, välgörande och rogivande tankefrihet som är resultatet av att du tömt ditt huvud på onödiga tankar, vilket ibland är detsamma som alla tankar i stunder då du inte behöver tänka överhuvudtaget.

Om du upplever att vissa av de onödiga tankarna inte vill ge med sig när du observerar dem krävs det av dig att du talar direkt till dem. Du klargör då vänligt men bestämt att du inte önskar gå in i en vidare dialog med dem. I grunden vill de dig väl, de vill skydda dig genom att varna dig. Men om dina tankar t.ex. säger att allt kommer att gå åt skogen gör de det svårt för dig. Då kan du förslagsvis säga till dem:

”Jag förstår att ni egentligen bara vill mig väl genom att varna mig för kommande faror. Men man behöver inte ta ut olyckor i förskott. Ingen kan på förhand veta hur det kommer att gå med något som ligger i framtiden. Om sådant kan man bara spekulera. Kanhända att ni, mina tankar, får rätt i det ni befarar. Kanhända får ni fel. Den som lever får se. Eftersom man inte kan veta väljer jag att inte måla fan på väggen.”

Småningom kan du skapa nedbantade varianter med i princip samma innehåll som t.ex.
”Jag förstår er oro men låt oss hoppas att det går bra”. Sedan kan du banta ner ytterligare t.ex. till: ”Vi satsar på att allt ordnar sig”.

Du kan hitta på egna varianter där du lugnande klargör för dina tankar att framtiden endast kan existera i våra tankar och att vi därför inte vet något säkert om den. Det viktiga är att du genom det du säger till tankarna skapar en upplevelse av att du förstår det de inte förstår, nämligen att man omöjligen kan veta det de påstår sig veta.

Av detta resonemang kan man lätt få intrycket att tankarna är som människor med egen vilja och egna åsikter. När de tankar vi tänkt tidigare automatiserats och dyker upp av sig själv och påstår saker kan de få mänsklig getalt. Du kan med fördel tala till dem som om de var människor men när du gör det är det viktigt att du förstår att du gör detta av rent ”pedagogiska” skäl.
Hela tiden är det du som skapar dina tankar och som verkar genom dem. Du använder dem som verktyg och som bollplank med vars hjälp du kan prata med dig själv. Man kan säga att du talar med dig själv med hjälp av eller via tankarna. Emellertid är det mest effektivt att du inte tänker att du talar med dig själv utan alltid med dina tankar.

Sammanfattningsvis gäller det alltså för dig att i första hand observera dina tankar. Om detta inte räcker för att bli kvitt de negativa och andra onödiga tankarna talar du direkt till dem. Men en förutsättning för att du ska lyckas bli av med dem då är att du talar och uppträder med auktoritet, vänligt men bestämt. Du klargör för dem att du inte anser det konstruktivt att påstå något man inte kan veta.

Du talar och uppträder automatiskt med auktoritet när du genom observationsträning kommit in i det du kan uppleva som din innersta kärna. När du utgår härifrån känner du den urkraft som finns inne i dig, som har sitt ursprung här. Därför kan du nu tala och uppträda med auktoritet och övertygelse. Du kan visa dig själv och dina tankar att du står över dem då det är du som skapat dem. Du kan då göra dig av med dem du inte vill ha eller du kan förändra dem eller skapa nya.

Du kanske tidigare upplevt att tankarna styrt över dig, att de varit aggressiva eller rört sig mot dig för att försöka påverka dig. Men nu upplever du i stället att det är du som är på väg mot dem med den kraft som du nu besitter. Anfall är som bekant bästa försvar. Därför blir det som du vill. Säger du till dem att du vill att de uppför sig på ett visst sätt gör de det. Då har du uppnått det vi kan kalla tankekontroll.

I relation till dina tankar har du egentligen alltid varit en auktoritet. Du är och har varit deras chef. Det kommer du alltid att vara. Men för att du ska må och fungera bra behöver du även uppleva att det är så.

Med utgångspunkt i din kärna kan du sedan, som den auktoritet du nu upplever att du är, ge dig själv positiva suggestioner, d.v.s. plantera konstruktiva tankar i din inre del, ditt s.k. undermedvetna, för att påverka ditt eget beteende.

Ju ”renare” du blivit inombords från onödiga tankar genom din observationsträning desto djupare i dig själv har du nu din utgångspunkt och ju djupare du har din utgångspunkt desto starkare reagerar din inre del och genom den även din kropp på det du föreslår (suggest). Ju mer du rensar bort dina onödiga tankar desto mer medveten blir du också om hur du påverkar din kropp genom det du tänker. En tanke, känsla eller sinnesförnimmelse av något slag har alltid sin motsvarighet i en kroppslig reaktion.


1Observationsträning – det första steget på vägen inåt

300 svar

  1. Fantastic article! The insights provided are valuable, and I think incorporating more images in your future articles could make them even more engaging. Have you thought about that?

  2. Kudos on the excellent article! 👌 The content is insightful, and adding more visuals in your future pieces could make the information even more accessible to a broader audience. 📷

  3. Begitu luar biasa! Kehebatan konten ini sungguh luar biasa. Cara penyajiannya sangat mengesankan. Anda bisa melihat perawatan dan pengetahuan yang ditanamkan dalam karya ini dengan jelas. Topi terbang untuk penulis yang menawarkan pengalaman yang begitu berharga. Saya sangat menantikan konten serupa di masa yang akan datang. 👏👏👏

  4. 💫 Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik melayang ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! 💫 Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah harta karun wawasan yang menarik! #KemungkinanTanpaBatas Terjun ke dalam petualangan mendebarkan ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda berkelana! ✨ Jangan hanya membaca, alami kegembiraan ini! 🌈 Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan mendebarkan ini melalui ranah keajaiban yang tak berujung! 🌍

  5. Artikel ini fantastis! Cara menerangkan hal-hal sungguh menarik dan sangat gampang untuk dipahami. Sudah nyata bahwa telah banyak upaya dan penyelidikan yang dilakukan, yang sungguh layak diapresiasi. Penulis berhasil membuat subjek ini tidak hanya menarik tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Saya dengan semangat menantikan untuk eksplorasi konten seperti ini di masa depan. Terima kasih atas berkontribusi, Anda melakukan pekerjaan yang istimewa!

  6. 💫 Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of endless possibilities! 🌌 The mind-blowing content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a treasure trove of inspiring insights! 🌟 Dive into this thrilling experience of discovery and let your mind fly! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! #BeyondTheOrdinary 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! ✨

  7. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the galaxy of excitement! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #AdventureAwaits Embark into this thrilling experience of knowledge and let your imagination fly! 🌈 Don’t just explore, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! 🌍

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *