Hypnose

Viser det seg at kognitiv mental trening ikke er nokk for at du skal oppleve at du kan forandre den adferd du önsker forandre, og löse de problemer du opplever at du trenger og löse, kan vi gå videre og kompletere med klinisk hypnose, dvs hypnose som brukes for behandling.

Klinisk hypnose får i fölge Sosialdepartemanget kun brukes av Auktorisert Psykolog, Lege og Tannlege.

Det finnes og Scene eller Estradehypnose som brukes for underholdning. Men denne er forbudt, i en rekke leder bl a Norge, da mange har fått det töfft etter at de har blitt brukt som subjekter på scenen.

Hypnose-metode og tilstand

Da man snakker om Hypnose kan man enten mene

. metoden Hypnose eller
. tilstanden Hypnose

Klinisk Hypnose som tmetode innebärer at en hypnosekunnig psykolog, lege eller tannlege, tidligere kallt hypnotisör, guidar deg in i dypere hypnotiske tilstander, dvs tilstander vor du kommer i kontakt med og kan bruke dine innre deler, dvs din underbevisthet, i höyere grad en ellers.

I den vitenskaplige psykologin brukes ikke begrepet Hypnose men isteden FORANDREDE BEVISTHETS TILSTANDER. Vi er i disse beviste men opplever oss sjöl og vores omgivelse annorledes en det vi vanligvis gjör.

Begrepet HYPNOSE mener man er ikke helt bra. På greesk betyr det sovn. Men tilstanden er ikke den samme som sovn men mer den tilstand vi är i nog vi er i feld med og sovne eller våkkne.

I den moderne hypnosen bruker vi ikke lengre begrepet hypnotisör men isteden for eksempel hypnosekunnig ledsager eller guide. Dette for og gjöre tydlig at du som klient ikke er et passivt offer for denne. Du är en aktiv medskaper i den prosesse du går igjenom sammen med din guide. Du blir ikke hypnotisert men guidet in i en hypnotisk tilstand.

Den vanlige forestillingen om at du overlater kontrollen til ’hypnotisören’ og dermed blir et viljelöst offer for dennes eller dennas hender stemmer alltså ikke. Det er tvert emot. Hypnose er et i höyeste grad aktivt tilstand der du er veldig konsentrert på noe, det du der og da oplever som det viktigste av allt.
Ju dypere in i hypnose din guide lärer deg og gå desto mere kontrolle opplever du at du får, ikke over deg sjöl men over dine verktöy og dermed og over den atferd du genererer.

Kan alle gå in i hypnose er et spörsmål vi guider ofte får?

Tidligere snakket man en go del om at vi mennesker kan ha forskjellige lett for og gå in i og beholde oss kvar i hypnotiske tilstander. En del ble sett på som håplöse ’case.’

Det er riktig at vi trenger ulike lang tid på oss for og kunne läre oss gå in i og beholde oss kvar i hypnotiske tilstander. Bl a avhengig av hvor bra vi har det med oss sjöl og fungerer og hvor trent vi er i og gå in i denne typen av tilstander.

Men slev om vi trenger ulike lang tid for og kunne gå in i denne typen tilstander kan vi alle läre oss dette.

Forandrede bevisthetstilstander eller hypnose kalles ofte og for optimale tilstander av to grunder:

Du mår og fungerer som allre best nor du er tilstede i disse
Du lärer deg lettere, hva du en trenger eller önsker läre deg, nor du er tilstede i disse

En av de viktigste grunnerne til dette er at du i disse er mer konsentrert på det du oplever viktigst av allt der og da samtidlig som du har evnen og kunne kobble bort allt det som er uviktig.

En annen grunn til at det finnes grunn til og kalle disse tilstander for optimale er at dine inre deler nå er mer aktive en hva som er vanlig. I almindlige tilstander produserer de i störrelseorden 75% av all den atferd du genererer ved hjelp av dine verktöy dvs din kropp inkl dine sanseorganer, dine tanker, fölelser og inre bilder. I optimale tilstander produserer de i störelseorden 95%.

Derfor er det lurt av deg og la dine inre deler gjöre den store jobben da de sitter på nesten 100% av den kunskap, erfaring og de evner du er i besittelse av. Da får du mer tid over til det du egentilig önsker og drive med.

For mere info om Hypnose se gjerne på de artikkler du finner unner: psykologgruppen.net/category/hypnose